Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Quân sự 2016


Tiếng anh: a bomb

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay nắm lại rồi đặt chéo nhau trước ngực. Tay phải ở trong. Tay trái ở ngoài. Đẩy mạnh 2 khuỷu tay ra 2 phía rồi giữ lại. Mắt nhíu lại và miệng bậm lại.
Advertisement


Advertisement