Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Danh Từ Số đếm 2016


Tiếng anh: four times

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay trái mở như hình vẽ rồi đặt bàn tay thẳng đứng, cao ngang miệng. Bàn tay phải như hình vẽ. Đưa tay lên cao bằng tay trái. Hai lòng bàn tay hướng và nhau. Ngón áp út phải quẹt vào lòng bàn tay trái rồi kéo lên và xoay lòng bàn tay vào trong. "