Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Thời Gian 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B.Sau đó hai tay khép đưa lên trước tầm mặt, hai tay để gần nhau, lòng bàn tay hướng ra trước rồi kéo hai tay vạt sang hai bên rộng hơn hai vai.

Advertisement


Advertisement