Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016


Tiếng anh: a pencil

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình vẽ. Giơ bàn tay thẳng đứng trước mặt. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Co nhẹ bốn ngón tay hai lần"