Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón cái và ngón trỏ tay phải làm thành hình chữ C, đưa tay chếch sang trái rồi di chuyển theo hình vòng cung từ trái sang phải.