Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016


Tiếng anh: soil/ land

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm như hình vẽ. Đưa cánh tay trái lên vị trí ngang ngực cách khoảng. Lòng bàn tay trái hướng xuống đất. Đặt bàn tay phải lên trên bàn tay trái theo hình ngang dọc sao cho 2 lưng ngón tay chạm vào nhau. Kéo bàn tay phải lên rồi gõ nhẹ xuống 2 lần.