Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Chưa có thông tin


Ký Hiệu cùng phân loại Sức khỏe - Bộ phận cơ thể

mệt

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Hai tay đặt trước tầm ngực, đầu mũi hướng xuống, lòng bàn tay hướng vào người, rồi phất nhẹ hai tay lên, các ngón tay chạm vào người, mặt diễn cảm.


Xem Video
bướu cổ

Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Bàn tay phải xòe, các ngón tay cong úp vào bên hông cổ phải, rồi kéo tay về hướng phải nghiêng người theo tay.


Xem Video
da

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Các ngón tay phải úp lên cánh tay trái xoa xoa.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

biển cấm

Bình Dương Giao Thông
2006

Cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay trái khép, mũi bàn tay hướng lên, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra, dùng ngón trỏ gạch dấu chéo vào lòng bàn tay trái.


Xem Video


Nhà Tài Trợ