Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thiên nhiên 2016


Tiếng anh: earthquake

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xòe rộng như hình. Đặt tay ngang bụng. Hai cẳng tay song song với mặt đất. Lòng bàn tay hướng xuống. Các ngón tay hướng ra phía trước. Sau đó, rung lắc nhẹ hai tay vài lần

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác