Cần Thơ Đồ vật Thời Gian 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này



Cách làm ký hiệu

Tay trái úp ra trước, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra chỉ lên cỗ tay chỗ đeo đồng hồ rồi chuyển đặt nắm tay lên cổ tay trái rồi quay ngón trỏ theo chiều kim đồng hồ.




Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Đồ vật

hộp

Bình Dương Đồ vật
2006

Tay phải xòe, các ngón tay cong đưa tay ngửa ra trước.Sau đó hai tay khép, lòng bàn tay khum, ụp hai tay vào nhau rồi nhấc tay phải lên ụp trở lại.


Xem Video
chậu

Hải Phòng Đồ vật
2006

Hai bàn tay xòe, úp, ngón cái và ngón trỏ của hai bàn tay để gần nhau, đặt trước tầm ngực , rồi kéo rộng vòng sang hai bên và kéo trở vào trước tầm b


Xem Video
bóp (ví)

Hải Phòng Đồ vật
2006

Tay trái đưa ra ngang tầm ngực, các ngón tay khép lại lòng bàn tay hướng sang phải. Tay phải hơi nắm, đặt lên trên ngón tay trỏ trái, rồi kéo tay phải về ph


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Thời Gian

mùa hè

Hải Phòng Thời Gian Thời tiết
2006

Bàn tay trái khép ngửa, tay phải khép, đặt sống tay phải lên lòng bàn tay trái rồi đẩy một đường ngang qua lòng bàn tay trái, từ trong ra ngoài, sau đó đưa b


Xem Video
thứ ba

Hải Phòng Thời Gian
2006

Tay phải kí hiệu chữ cái T, sau đó chuyển kí hiệu số 3.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Cần Thơ



Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam