Toàn Quốc Tính cách - Tính chất 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái Ế, mặt diễn cảm.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Tính cách - Tính chất

trong vắt

Bình Dương Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ chấm dưới mắt phải rồi đẩy vụt ra đồng thời bàn tay mở xòe ra, mắt mở linh động nhìn xoáy theo tay.


Xem Video
ghét

Hải Phòng Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải đánh chữ cái G, đưa từ phải sang trái, mặt nhăn lại.


Xem Video
nhiều

Bình Dương Tính cách - Tính chất
2006

Hai tay xòe để gần nhau, lòng bàn tay hướng vào rồi kéo sang hai bên.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

cắt vải

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Bàn tay trái khép ngửa đặt giữa tầm ngực, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra đặt gần bàn tay trái rồi nhấp nhấp hai ngón trỏ và giữa, đồng th


Xem Video
vải

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Các ngón tay của hai bàn tay cong cứng chạm nhau ở giữa tầm ngực, lòng bàn tay hướng vào người rồi kéo dang hai tay ra hai bên rồi đưa trở vào chạm nhau rồi l


Xem Video
may sườn thân

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Hai bàn khép, úp hai bàn tay chếch về bên phải rồi cùng nhịp nhịp hai bàn tay nhẹ nhàng. Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra đặt chạm vào hai bên sườn ná


Xem Video


Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam