Hải Phòng Giáo Dục 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Hai bàn tay đưa ra trước chắn song song cách nhau độ 20 cm, lòng bàn tay hướng vào nhau, rồi hơi đưa chắn xuống một chút.Sau đó các ngón tay phải chụm lại đưa lên đặt giữa trán. Sau đó hai tay nắm lại, đưa ra trước, lòng bàn tay hướng xuống đất rồi nhấn mạmh xuống một cái.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

đi học

Cần Thơ Giáo Dục
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa chỉa hướng xuống rồi làm động tác bước đi.Sau đó các ngón tay chụm lại đặt lên giữa trán.


Xem Video
giỏi

Hải Phòng Giáo Dục
2006

Bàn tay phải nắm, chỉa ngón cái thẳng lên rồi đưa từ trái sang phải.


Xem Video
bài giải

Lâm Đồng Giáo Dục
2006

Hai lòng bàn tay áp vào nhau rồi từ từ mở ra.Sau đó tay trái giữ nguyên vị trí, tay phải nắm chỉa ngón cái lên.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải PhòngNhà Tài Trợ