Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay nắm, lòng bàn tay hướng vào người.Tay phải đánh chữ cái N đặt nằm ngang lên mu bàn tay trái.