Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Nghề nghiệp 2016


Tiếng anh: artist

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái xòe ra và đặt nằm ngửa trước ngực. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đặt nằm ngửa ở phía trên tay trái. Tay phải di chuyển theo vòng tròn ngược chiều kìm đồng hồ.