Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: little, few

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ. Tay giơ cao ngang mặt. Lòng bàn tay hướng xuống. Đầu ngón tay hướng sang trái. Mắt phải nhíu lại. Đầu hơi nghiêng sang phải.