Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải úp lên sờ trán.Sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay phải đặt úp lên ngay mạch cổ tay trái.