Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Ẩm thực - Món ăn Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Chấm ngón trỏ lên trán rồi chạm lòng bàn tay vào trán.