Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái xòe , đặt tay lên bên trán, lòng bàn tay hướng ra trước rồi xoay bàn tay sao cho lòng bàn tay hướng ra vào.