Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: khỏe
Tiếng anh: strong

Cách làm ký hiệu

"Tay trái làm như hình 1. Đặt tay trái lên bắp tay phải. Lòng bàn tay chạm vào bắp tay phải. Các ngón tay hướng về bên phải ôm lấy bắp tay. Tay phải nắm lại như hình 2. Duỗi thẳng cánh tay về phía trước. Lòng bàn tay hướng lên. Nắm tay hướng thẳng về phía trước. Sau đó, gập cẳng tay lại, nắm tay hướng ra sau"