Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016


Tiếng anh: sugar cane

Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm lại như hình Đặt tay phải trước miệng. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Cẳng tay thẳng đứng. Tay trái đặt cao hơn tay phải tạo thành 1 đường xéo, cẳng tay thẳng đứng, lòng bàn tay hướng ra phía sau. Sau đó, kéo hai tay xéo về bên trái hai lần

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác