Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép để ngửa trước tầm ngực , bàn tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ và ngón giữa ra chống đứng lên lòng bàn tay trái rồi đẩy trượt ngã nằm hai ngón tay ra khỏi lòng bàn tay trái.

Advertisement


Advertisement