Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay che miệng, miệng há ra và ngước lên.

Advertisement


Advertisement