Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép úp hờ trước bụng, tay phải khép úp hờ trước gần mũi tay trái rồi hai tay hất ra ngoài.

Advertisement


Advertisement