Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Con vật Trang phục 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ phải chỉ ngay ngón giữa trái ở chỗ đeo nhẫn Hai bàn tay khum khum úp vào nhau, giữ chạm hai cổ tay, các ngón tay mở ra úp vào mở ra.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement