Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khum, đặt trước miệng, các ngón tay nhấp nhấp.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement