Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tin học 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra, hai ngón đó cong lại đưa úp tay ra trước rồi quay một vòng rồi nhích nhẹ tay lên.

Advertisement


Advertisement