Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm hờ đặt trước miệng hất nhẹ lên một cái. Tay phải nắm chừa ngón trỏ và giữa chấm vào bên mép miệng phải đầu nghiêng lắc qua lại.

Advertisement


Advertisement