Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Quân sự 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm chỉa thẳng ngón trỏ và ngón giữa đặt lên vai trái hai cái (cái trong di chuyển ra cái ngoài)

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement