Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ nhộn nhịp (đông người)

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ nhộn nhịp (đông người)