Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giao Thông 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Đánh chữ cái N, rồi đánh chữ cái Q và đồng thời đập chữ cái Q vào lòng bàn tay trái.

Advertisement


Advertisement