Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Giao Thông Thể dục - Thể thao 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay nắm úp, đặt ngang trước tầm bụng, hai nắm tay có khoảng cách độ 20cm rồi kéo hai nắm tay về phía trong ngực hai lần. Sau đó hai bàn tay khép, hai sống lưng áp sát nhau, lòng bàn tay hướng lên trên, đặt trước tầm ngực, rồi đẩy nhẹ về phía trước hai lần, đồng thời hai bàn tay hạ nhẹ xuống và nhích lên ( tạo dạng nhấp nhô).
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement