Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016
Advertisement


Tiếng anh: famous, well-known

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái xòe ra theo hình 1 rồi để nằm ngửa trước bụng. Đầu ngón tay trái hướng ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi đặt nằm dựng ngang trên lòng bàn tay trái.Đầu ngón cái hướng lên. Đưa 2 tay lên cao. Mắt nhướng lên.

Advertisement


Advertisement