Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời Gian 2016


Từ đồng nghĩa: buổi sáng
Tiếng anh: morning

Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe như hình. Đặt hai tay nằm chéo trước bụng. Tay trái trước tay phải. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Sau đó, mở hai tay ra như hình cánh quạt