Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Thiên nhiên 2016


Tiếng anh: water fall

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm theo hình vẽ (1). Đưa bàn tay trái lên ngang trước ngực, đầu ngón tay hướng sang phải, lòng bàn tay úp xuống. Bàn tay phải làm theo hình vẽ (2). Đặt lòng bàn tay phải chạm vào phần cạnh bên của bàn tay trái, đầu ngón tay hướng xuống đất, lòng bàn tay hướng vào thân người. Làm động tác kéo bàn tay phải lên xuống, làm động tác này từ 2 lần.