Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Địa Lý

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề51 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 49 đến 51 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

trái đất / địa cầu
the Earth

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý Khoa học
2016

"Hai tay làm như hình bên Tay trái đặt trước ngực. Các ngón tay hướng về bên phải. Lòng bàn tay hướng hơi chếch xuống dưới. Tay phải đặt trước ngực


Xem Video


Advertisement
Advertisement


51 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 49 đến 51

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam