Xã hội

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề155 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 153 đến 155 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
xã hội
society

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội
2017

Hai lòng bàn tay ngửa, các ngón tay cong, mở. Tay phải đặt trên tay trái, chạm mu bàn tay phải vào lòng bàn tay trái 2 lần.


Xem Video
yahoo
yahoo

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội
2017

Tay phải làm hình dạng bàn tay như ký kiệu chữ Y, lòng bàn tay hướng vào trong. Tay phải đặt dưới cằm. Lắc cổ tay.


Xem Video
155 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 153 đến 155

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam