Xã hội

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề155 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 73 đến 80 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
hoà nhập
intergrate

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội
2017

Tay phải nắm, ngón cái duỗi, lòng bàn tay hướng vào trong. Tay trái làm như ký hiệu chữ C, để ngang, lòng bàn tay hướng sang phải. Chuyển động tay phải từ trê


Xem Video


hỗn láo
insolent

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội
2017

Bàn tay nắm, lòng bàn tay hướng vào trong. Hất khuỷu tay sang bên. Môi trề.


Xem Video


155 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 73 đến 80

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam