Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: to eat fish

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Tay đặt nằm ngang miệng. Đầu ngón tay hướng sang phải. Miệng há ra cắn nhẹ vào ngón trỏ."