Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016


Tiếng anh: jacket/ coat

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm hình dạng giống nhau như sau. Hai tay đặt nằm úp trên vai đối xứng nhau rồi kéo 2 tay theo hình vòng cung từ vai xuống đến rốn. Đặt 2 tay chạm vào rốn; tay phải trên tay trái.Lòng bàn tay hướng vào người  Tay trái giữ yên ở vị trí đó còn tay phải thì kéo lên trên đến ngực.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác