Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: North America

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xòe ra rồi đặt tay trái nằm dựng ngang trước ngực. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đầu ngón tay hướng sang phải. Bàn tay phải nằm úp và vuông góc với bàn tay trái rồi phất nhẹ bàn tay phải lên phía trên.