Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời tiết 2016


Tiếng anh: storm

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm theo hình vẽ Hai cánh tay mở rộng ngang vai đưa lên ngang mặt, song song với nhau. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Di chuyển đồng thời hai cánh tay qua trái rồi qua phải."
Advertisement


Advertisement