Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016
Advertisement


Tiếng anh: to fly (a bird)

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Đưa 2 tay lên cao ngang ngực ở 2 phía bên hông. Lòng bàn tay hướng xuống dưới. Các đầu ngón tay chĩa ra ngoài. Giở 2 tay lên rồi hạ xuống."

Advertisement


Advertisement