Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016


Tiếng anh: rugby football

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm theo hình dạng bên rồi để cao ngang bụng phía bên trái, đối xứng nhau. Hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Giữ nguyên tư thế và kéo qua phải.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement