Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Đồ vật Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm, đặt úp nắm tay trước tầm ngực bên trái, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra, đưa ngón trỏ vào lỗ nắm tay trái rồi xoay ngón trỏ một vòng, sau đó rút ngón trỏ ra, lập tức chạm ngón trỏ vào ngón cái rồi làm động tác viết trên không từ trái sang phải.
Advertisement


Advertisement