Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Từ đồng nghĩa: Nam Hàn
Tiếng anh: South Korea

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đặt phần chữ O chạm vào phía ngoài bắp tay trái. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đầu ngón tay hướng lên.