Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tiền bạc Tính Từ 2016


Tiếng anh: broke

Cách làm ký hiệu

Hai tay làm theo hình dạng bên rồi đặt nằm ngửa trước bụng. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Ngón trỏ bật ra và ngã xuồng rồi chập lại với ngón cái và bật ra lần nữa.