Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Hai cánh tay gập khuỷu, hai bàn tay khép dựng đứng cao hơn tầm vai rồi đẩy hai tay vào trước mặt, hai bàn tay bắt chéo nhau rồi hạ tay phải xuống, bàn tay trái phất ra sau qua vai trái.