Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Trang phục 2016


Từ đồng nghĩa: khăn choàng cổ
Tiếng anh: a scarf

Cách làm ký hiệu

"1/Hai bàn tay làm theo hình vẽ. Đưa 2 bàn tay lên vị trí ngang trước cổ, lòng bàn tay hướng vào thân người. Hai bàn tay chạm vào nhau. 2/ Bàn tay trái để nguyên vị trí này. Chuyển động bàn tay phải theo động tác quàng khăn quanh cổ.. 3/ Kết thúc động tác bằng động tác thắt khăn, lòng 2 bàn tay hướng ra ngoài."