Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: khát nước
Tiếng anh: thirsty

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ, lòng bàn tay hướng vào thân người. Đặt ngón giữa chạm vào phần giữa cổ rồi kéo ngón tay thẳng xuống. Phần đầu hơi ngước lên