Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải đánh chữ cái "K" đưa lên trước trán, đầu hơi ngửa ra sau rồi xoay bàn tay hai vòng nhỏ.