Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chạm vào khuỷu tay trái rồi xoa xoa khớp nhiều lần.